מערכת הקיום שלנו, שאנו מכנים אותה בשם עולם או יקום, זו מערכת המתקיימת וסובבת על חוק עיקרי אחד הנקרא הומאוסטזיס, חוק האיזון. החוק אומר שכל גוף ומערכת בטבע נבנו בצורה כזו שיוכלו להתקיים באיזון בכל תנאי וסביבה בהם הם נמצאים. היכולת הזו מתקיימת בכל המערכות שאנו רואים, דומם, צומח וחי. אם נתבונן ביקום בכללות ובכדור הארץ בפרט נראה שהכוכבים התייצבו במרחקים כאלו אחד מהשני ששומרים על הפער בין כוחות המשיכה ביניהם, אחרת ההינו חוזים בהתנגשות כוכבים ומהר מאד כל המערכת הייתה מושמדת או יותר נכון לא הייתה נוצרת. כדור הארץ מתקיים כמקום שניתן לחיות בו רק בזכות האיזון בין תנועת כדור הארץ סביב עצמו, תנועתו סביב השמש והמרחק המתאים כך שלא יהיה פה חם מידי או קר מידי, וכן שמירה מדוייקת על הרכב הגזים כדי שניתן לנשום ולקיים חיים.

מערכות הצומח מקיימות את חוק האיזון ביניהן, הן על ידי תהליכי הפוטוסינתזה והן ביכולת של צמחים שונים לגדול באזורים שונים לפי התנאים הנמצאים באותו אזור ולקיים את מערכות החי הניזונות מהן. מערכות החי מתקיימות לפי חוקי שרשרת המזון, ובמידה ומשהו משתבש בשרשרת נוצרים מצבים שיכולים להביא להעלמות חי מסוג מסוים.

היחידים שנראה שחוק האיזון כביכול אינו חל עליהם באופן טבעי או בכלל הם בני האדם. האנושות הגיעה לשלב כזה של התפתחות שבה אנחנו גם פוגעים בכל מערכות הקיום באמצעות אפקט החימום הגלובלי וזיהום כדור הארץ. אנו רואים קיטוב הולך וגדל בכל המדינות בין חלקי האוכלוסייה השונים. הקיטוב מודגש בעיקר עתה בעת המאבק במגפת הקורונה. אם פעם במצב חירום העם היה יודע להתעלות מעל כל המחלוקות ולקיים את חוק הערבות ההדדית בינינו, שהוא בעצם חוק האיזון עבור בני האדם, אז כולם היו דואגים לכולם וכך הייתה נוצרת אומה חזקה שיכולה לעמוד מול כל האתגרים הניצבים מולה. 

עתה אנחנו רואים שלמרות מצב החירום, הויכוח בין השמאל לימין מתלהט, ישנו ציבור שלם שאינו מוכן להכנס מתחת לאלונקה ולקיים את החלטות הממשלה, חלקם ממשיכים במנהגי החתונות והאירועים למרות האיסור והסכנות הכרוכות בכך. לסיכום האינטרסים הפרטיים גוברים על טובת הכלל, במקום ערבות ותמיכה הדדית.